Инсайт Консултинг: Където Разбирането води до постижения.

Консултантско дружество, установено в Бургас и София

специализирано в сферата на недвижимите имоти, корпоративното и търговското право.

Инсайт Консултинг предлага пълно правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Дейността на дружеството е фокусирана върху сделките с недвижими имоти и строителен процес, гражданските и търговските сделки, търговското и дружественото право и семейното и наследствено право.

Екипът осигурява и процесуално представителство по дела в кръга на посочените области на практика. Освен това, екипът ни работи активно и в сферата на данъчното право и финансите.

ПРАВНИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

Нашият екип от специалисти търси най-ефективните решения, като комбинира изобретателност, експертиза и иновация, за да бъдат постигнати устойчиви резултати.

Създаваме персонално подготвени стратегии, които не само се справят с непосредствените въпроси, но и съобразяват дългосрочните планове и интереси на нашите клиенти.

Недвижими имоти

В областта на недвижимите имоти, Инсайт Консултинг предоставя цялостно обслужване, което покрива всяка стъпка от процеса на сделката. Нашите услуги включват, но не се ограничават до: юридическо консултиране; съдействие при сделки; представителство в съда; строителство и инвестиционни проекти.

Търговско и корпоративно право

Инсайт Консултинг обслужва местни и международни компании по въпроси на дружественото и търговското право. Предоставяните консултации обхващат всички етапи на стопанска дейност – от стратегия и структуриране на бизнес целите, през учредяване на търговски дружества и последващи регистрационни, данъчни, лицензионни, трудови и регулаторни въпроси до пълно съдействие във връзка с оперативната дейност на клиента.

Семейно и наследствено право

Пълна гама от консултантски и правни услуги в сферата на наследственото право, която включва: правна помощ при избор на режим на имуществени отношения; правна помощ и съдействие при разпореждане с общо имущество на съпрузите; изготвяне на завещания; правна помощ и процесуално представителство по искове за делба на наследство; консултации във връзка с всякакви наследствено правни въпроси.

Данъчно право

Екипът ни може да Ви съдейства с цялостно планиране на данъчната политика на Вашия бизнес или пък с анализ на конкретен казус. Навременната и законосъобразна данъчна оптимизация може да Ви спести много разходи и проблеми. Предлагаме консултации по конкретни сделки или създаване на оптимална данъчна стратегия за ръководене на паричните потоци във фирмата Ви.

Събиране на вземания

Инсайт Консултинг представлява своите клиенти като осигурява експертиза във всички фази на събирането на вземания – от извънсъдебно събиране на вземания до образуване и водене на всички предвидени в закона съдебни производства според спецификите на възложения казус и изискванията на клиента.

Имате въпрос?